Contacteer ons

VESTIGING OV1-OV2-OV3

Tapstraat 12-13
3720 Kortessem
Tel 011 34 34 47

NIEUW 1 SEPTEMBER 2018 VESTIGING HASSELT OV4 oASSe

Elfde-Liniestraat 22
3500 Hasselt
Tel 011 34 34 47

Komende agendapunten

 

 

Motiveren-stimuleren-hoop

Voor wie?

Voor alle jongeren

 • met een diagnose autisme, gesteld door een multidisciplinair team
 • met meer nood aan structuur en ondersteuning

Onze visie

Binnen onze school motiveren wij jongeren om actief deel te nemen aan hun eigen ontwikkelingsproces.
We stimuleren hen om na te denken over hun eigen mogelijkheden om zo een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen.
We bieden hoop
op persoonlijke groei en een toekomst met mogelijkheden.

 

Autismewerking/doelgroep

Opleidingsvorm 1

 • Autismevriendelijke aanpak door zorgvuldig uitgewerkte structuur en organisatie binnen elke klasgroep
 • Centraal: trainen en onderhouden van activiteiten algemeen dagelijks leven (ADL)
 • Diverse ondersteuningsmogelijkheden zorgen ervoor dat we preventief en stressreducerend werken
 • Brugklas waar de motorische basis– en arbeidsvaardigheden worden ontwikkeld zonder  prestatiedruk

Opleidingsvorm 2

 • Tweeledige autiwerking:
  separaat en geïntegreerd
 • Ontwikkelen van een stevige basis aan socio-emotionele en cognitieve vaardigheden  voor maximale integratie in de maatschappij
 • Differentiatie naar de mogelijkheden en kwaliteiten van de jongere
 • Visie praktijkvakken is gebouwd op de pijlers van de RUWARD-test: door een uitgebreide screening worden de
  trainbare
  handvaardigheden in kaart gebracht en wordt er gewerkt op maat van de jongere

Opleidingsvorm 3

 • Geïntegreerde autiwerking om de integratie in het gewone arbeidscircuit te realiseren
 • Vaardigheden, kennis en
  persoonlijke identiteit staan centraal
 • Individuele begeleiding op maat door de auticoach waardoor de jongere tijdig kan voorbereid worden op nieuwe leerervaringen (stage, werkplekleren,…)

 

Wat hebben we te bieden?

 • Auticoach
 • Autismecoördinator
 • Multidisciplinair team: logopedist, ergotherapeut, psycholoog, orthopedagoog, kinesist, verpleegster en specifieke leerlingbegeleiding
 • Leerkrachten met een gespecialiseerde
  opleiding rond werken met jongeren met
  autisme
 • Stappenplannen op maat van de jongeren
 • Aangepaste onderwijsmiddelen: smartboard, digitale boeken, tablets, time-timer,
  prikkelreducerende leeromgeving
 • Onderzoekscentrum RUWARD (uniek binnen Limburg)
 • Expertise door samenwerkingsverbanden met Autisme Limburg, SEN vzw, VVA, Autisme Centraal, Khlim en PXL

 

Samen laten we de puzzel kloppen...