Contacteer ons

VESTIGING OV3

Tapstraat 13
3720 Kortessem
Tel 011 34 34 47

VESTIGING KORTESSEM

Tapstraat 12
3720 Kortessem
Tel 011 34 34 47

Komende agendapunten

Wat is GON?

Begeleiding vanuit het buitengewoon onderwijs voor kinderen en jongeren met een beperking die de lessen volgen in het gewoon onderwijs.

Voor wie?

Leerlingen uit het secundair- en hoger niet-universitair onderwijs met:

 • Motorische problemen
 • De diagnose autismespectrumstoornis 
 • Leermoeilijkheden (type 8, enkel bij re-integratie)
 • Taal- en spraakproblemen
 • Ruimtelijk-visuele problemen
 • Visuele problemen (ernstig slechtziend of blind)

Door wie?

We beschikken over een multidisciplinair team bestaande uit:

 • Leerkrachten
 • Kinesisten
 • Logopedisten
 • Ergotherapeuten
 • Orthopedagogen 
 • Psychologen

Wat is de taak van de GON-begeleider?

De zorgvraag van de leerling bepaalt de hulp:

Leerkrachtgericht:
Ondersteuning van het schoolteam: via informeren: kennis en inzicht in de problematiek, advies ivm de aanpak van de leerling, omgaan met hulpmiddelen; differentiëren: opmaak van een individueel handelingsplan en hulp bieden bij aanpassing lesmateriaal

Leerlinggericht:

 • Didactisch: werken rond studiemethode, stappenplannen, …
 • Pedagogisch: herhalen van niet-begrepen leerstof, remediëren, stimuleren, optimaliseren van werkhouding,…
 • Logo: werken rond articulatie, woordenschat, zinsbouw, auditieve training, …
 • Kiné: lichaamsbesef en lichaamsbeeld verfijnen, grof motorische vaardigheden en oriëntatietraining…
 • Ergo: oefenen van de zelfredzaamheid, fijn motorische vaardigheden, tastzin, schrijfmotoriek, …
 • Sociaal-emotioneel: attitudevorming, begeleiden van sociale inpasbaarheid, …

Oudergericht:

 • Informatie en tips doorgeven ivm de problematiek
 • Ouders op de hoogte houden van het functioneren op school


Aanvraag + verloop GON-begeleiding

1. Contact nemen met het CLB verbonden aan de school. Inschrijvingen zijn mogelijk tot uiterlijk 30 september
2. Tijdens de startvergadering worden alle partijen uitgenodigd en stelt men een integratieplan op. Hierin staat de zorgvraag van de leerling centraal
3. Bij de aanvang zal de GON-begeleider de leerling observeren i n de klas en/of op de speelplaats. Nadien volgt een intensieve begeleiding, aangepast aan de noden van de leerling
4. 2x per jaar wordt de GON-begeleiding geëvalueerd (januari en mei) om de evolutie te bekijken en eventueel de begeleiding aan te passen aan de zorgvraag van de leerling. Alle partijen worden uitgenodigd

Wilt u meer informatie?

U kan terecht bij de directie van de school (zie contactgegevens)

Of bij het CLB verbonden aan onze school:
CLB GO Hasselt
Luikersteenweg 56
3500 Hasselt
Tel 011/22.17.38
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.