Contacteer ons

VESTIGING OV1-OV2-OV3

Tapstraat 12-13
3720 Kortessem
Tel 011 34 34 47

NIEUW 1 SEPTEMBER 2018 VESTIGING HASSELT OV4 oASSe

Elfde-Liniestraat 22
3500 Hasselt
Tel 011 34 34 47

Komende agendapunten

Dit is onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking en heeft tot doel de jongere een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining te geven om de integratie mogelijk te maken in een beschermd leef- en arbeidsmilieu. Deze opleidingsvorm omvat twee fasen, elke fase duurt ten minste twee leerjaren.

De eerste fase geeft voorrang aan de sociale aanpassing en waarborgt tevens de arbeidsgeschiktmaking. 16 lesuren per week worden voorbehouden aan de algemene en sociale vorming, de overige 16 uren worden besteed aan de arbeidsvaardigheden.

De tweede fase geeft voorrang aan de arbeidsgeschiktmaking. Gedurende 20 uren wordt er gewerkt omtrent arbeidsvaardigheden en arbeidtraining, de overige 12 uren worden besteed aan de algemene en sociale vorming. De klassenraad bijgestaan door het CLB bepaalt voor iedere leerling de duur van elke fase. Gedurende de tweede fase kunnen stages worden georganiseerd tijdens het schooljaar. Als de jongere de school verlaat, heeft deze recht op een attest buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking.

VOLA:
Op het eind van de 2de fase kunnen leerlingen instappen in het VOLA-project. De leerlingen volgen 2 dagen per week les op school en werken de overige 3 dagen op een stageplaats. Leerkrachten zorgen voor een alternering: ze bezoeken de stageplaats, bespreken mogelijke werkpunten waaraan tijdens de schooldagen specifiek kan gewerkt worden ter verbetering. Binnen het project wordt een zorgnetwerk rond de leerling gecreëerd: verschillende diensten werken samen, volgen de leerling op en begeleiden mee. GTB (geïndividualiseerde trajectbegeleiding) werkt nauw samen met de school en zet na de schoolloopbaan het werk met de leerling verder (is aanwezig op klassenraden, volgt de leerling mee op de werkvloer, weet de talenten van de leerling perfect in te schatten en probeert op die manier een passende tewerkstelling te vinden). Op die manier draagt dit project bij om tewerkstellingskansen voor onze leerlingen te verhogen.

Het BuSO De Dageraad organiseert OV2 binnen de types 2,3 en 4.