Contacteer ons

VESTIGING OV1-OV2-OV3

Tapstraat 12-13
3720 Kortessem
Tel 011 34 34 47

NIEUW 1 SEPTEMBER 2018 VESTIGING HASSELT OV4 oASSe

Elfde-Liniestraat 22
3500 Hasselt
Tel 011 34 34 47

Komende agendapunten

In onze visie vinden we enkele stokpaardjes terug die bepalend zijn voor onze schoolcultuur:

  • Succeservaring als basis voor de opbouw van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.
  • Zich aanvaard weten en met respect behandeld worden 
  • Uitgaan van de positieve mogelijkheden van elke jongere afzonderlijk
  • De ervaringswereld van de jongeren als begin- en eindpunt nemen voor het organiseren van de onderwijsleersituaties.

Een bestendig contact houden met het thuismilieu in een open relatie. Het is belangrijk dat wij als school een klimaat creëren waarin onze leerlingen zich goed voelen, zodat het voor hen mogelijk wordt een realistisch beeld te ontwikkelen van hun mogelijkheden en beperkingen. Het orthopedagogisch klimaat mag niet resulteren in overbescherming maar moet onze leerlingen helpen in het verwerven van de nodige communicatiever vaardigheden en passende omgangsvormen.

Een goede relatie tussen leerling / leerkracht, opvoeder, begeleider is van wezenlijk belang voor het realiseren van een opbouwende sfeer en positief schoolklimaat.